DESIGN INCUBATION

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/tcdcdesignincubation/

About Project

ออกแบบ Key visual และสื่อโครงการ Design Incubation บ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่

Project Detail

Client : TCDC

Project : Design Incubation

ในปี 2018 เราได้รับมอบหมายจาก TCDC ให้วางแนวคิดและออกแบบ Key Visual สำหรับโครงการ Design Incubation ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย

เนื่องจากคีย์หลักของงานคือการบ่มเพาะ และการทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่เติบโตขึ้น เราได้ออกแบบภาพหลักของงานเป็นเครื่องบ่มเพาะที่ดูเหมือนเครื่อง Incubator (เครื่องฟักไข่) สมกับชื่อของโครงการ โดยให้มีความเป็นวิทยาศาตร์ แฟนตาซี ผสมไปกับภาพของคาแรคเตอร์นักออกแบบประเภทต่างๆ และผู้ที่จะมาเป็น Art Director ที่ให้ความรู้และช่วยชี่นำแนวทางการออกแบบให้กับนักออกแบบหน้าใหม่ รวมทั้งภาพของลูกค้าที่ในโครงการเน้นให้นักออกแบบทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการของลูกค้ามากที่สุดด้วย

โทนสีของงานใช้สีม่วงและใช้ความเป็นแสงนีออนของสีเขียว สีชมพู เพื่อให้บรรยากาศของโรงบ่มเพาะและนิยายวิทยาศาสตร์นิดๆ ลายเส้นเป็นมิตรและเล่าเรื่องราวตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ชมโปสเตอร์หรือสื่อต่างๆ ของงานตีความโครงการได้โดยไม่ต้องคิดซับซ้อนหลายชั้น

 สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งยังคงมีต่อเนื่องมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2018 ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในแฟนเพจของโครงการโดยตรง 

https://www.facebook.com/tcdcdesignincubation/

Drafting & Process

Share this Project !

More Portfolio

by Zlapdash Studio Co.,ltd view more