FAQ คำถามเกี่ยวกับยาเพร็พ [Booklet คำแนะนำการใช้ยาต้านไวรัส HIV]

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/Zlapdash/photos/pcb.1316830071685717/1316829991685725/?type=3&theater

About Project

งานออกแบบหนังสือพกพา (Booklet) คำถามคำตอบเกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัส HIV ที่เรียกว่ายาเพร็พ ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อ HIV และประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัย ความเข้าใจอันดีต่อโรค HIV

Project Detail

Project : FAQ Booklet คำถามเกี่ยวกับเพร็พ
Client : TRCARC ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Creative & Designed : Zlapdash Studio ซแลพแดชสตูดิโอ

Concept :
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ต้องการผลิตหนังสือพกพาเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ และประชาชนทั่วไป เป็นหนังสือให้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาเพร็พ PrEP ที่เป็นยาต้านไวรัส ซึ่งการใช้ยาต้านไวรัสนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เท่านั้นที่ต้องรู้ แต่ประชาชนทั่วไปสามารถมีโอกาสที่จะใช้ยาได้เช่นกันหากสงสัยว่าอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งแน่นอนว่าคนทั่วไปต้องมีคำถามในใจเกี่ยวกับการใช้ยา แต่ไม่รู้ว่าจะสอบถามได้ที่ไหน ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์จึงได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาตอบให้ในหนังสือเล่มนี้

เราได้ออกแบบหนังสือเล่มนี้เป็นรูปแบบ Q&A พร้อมภาพประกอบแบบ Infographic เล็กน้อย ในข้อมูลที่สำคัญ จุดเด่นของหนังสือคือมี Index ที่คั่นหน้าในแต่ละบท เพื่อให้สะดวกต่อการหาข้อมูล เป็นการออกแบบหนังสือที่ใช้หลักของ UIUX จากที่เราออกแบบงาน Digital ทั้งหลาย มาสู่งาน Editorial ที่เป็นสิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกของ User ผู้ใช้งาน 

เชื้อ HIV ไม่ได้น่ากลัวหรือน่ารังเกียจอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้ด้วยความเข้าใจ

งานนี้เป็นผลงานที่เราทำให้กับศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย องค์กรที่มีความสำคัญในระดับประเทศและระดับโลก เนื่องจากประเด็นเชื้อ HIV นั้นเป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราได้รับความรู้เพิ่มเติมและศึกษาเพิ่มเติมมากมายในด้านนี้ หากสนใจอยากรู้ข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ http://trcarc.org">http://trcarc.org">http://trcarc.org">http://trcarc.org ;;เพื่อข้อมูลเพิ่มเคิมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by Zlapdash Studio Co.,ltd view more