Cover Design & Illustrate : FRANZ KAFKA : BRIEF AN DAN VATER [Thai version]

Published / Produced Project | In Stock | http://readery.co/9786169200178

About Project

Cover and illustrate design for Kafka`s book. Thai version. ออกแบบปกและภาพประกอบวรรณกรรมแปล

Project Detail

Cover and Illustrate book

Client : Lighthouse Publishing

Project : Franz Kafka "Brief an den vater"


ออกแบบปกและภาพประกอบ หนังสือ จดหมายถึงพ่อ ฉบับภาษาไทย แปลโดย ถนอมนวล โอเจริญ สำนักพิมพ์ไลต์เฮ้าส์พับบลิชชิ่ง
ปกหนังสือไม่ใช่แค่ปกแต่คืองานออกแบบที่มีขั้นตอนและรายละเอียดในการออกแบบค่อนข้างมาก ปกต้องบอกเรื่องราวในหนังสือ แต่ไม่ได้บอกเล่าจนหมดสิ้นเพียงเผยแย้มให้คนอยากเปิดเข้าไปอ่านภายใน นั่นคือโจทย์เริ่มต้นในการทำงานออกแบบชิ้นนี้จดหมายถึงพ่อ ของ ฟรันซ์ คาฟคา เป็นผลงานเขียนที่เป็นต้นตอของความบิดเบี้ยว แปลกประหลาด กดดัน ทั้งหมดในวรรณกรรมชิ้นอื่นๆ ของคาฟคา โดยบอกเล่าชีวิตครอบครัวตั้งแต่ในวัยเด็กของคาฟคา ประเด็นทั้งหมดอยู่ที่ความเกรงกลัวพ่อเป็นอย่างมากถึงขั้นมาความขัดแย้งที่ฝังลึกอยู่ในใจ เขาได้ระบายออกมาผ่านการเขียนจดหมาย ทั้งๆ ที่ภาพลักษณ์ของคาฟคาภายนอกนั้นเป็นนักกฏหมาย นักคิด นักเขียน ผู้เป็นแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลก แต่หนังสือ "จดหมายถึงพ่อ" เป็นหนังสือที่นำเสนอแง่มุมที่ลึกเข้าไปภายในจิตใจของฟรันซ์ คาฟคา ผู้นี้อย่างแท้จริง เราได้ให้แนวคิดในการออกแบบว่า "สิ่งที่อยู่ภายในของภายในอีกที" นำเสนอความเจ็บปวดภายในหัวใจ เบื้องหลังใบหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวโลกทุกคนมองเห็น ทีมผู้ออกแบบได้นำเสนอให้ภาพปกเป็นภาพลายเส้นแบบนามธรรม แต่ก็สื่อภาพออกมาเป็นเรื่องราวไ้ด้ ภาพนั้นเป็นภาพของภูเขาของใบหน้ามนุษย์ที่นอนราบบนพื้น ตรงบริเวณใบหน้าที่คนมักนำเสนอหน้าตรงของเขา เราได้นำเสนอเป็นใบหน้าข้างตอนที่คาฟคานอนลงด้วยความเหนื่อยและท้อใจ สีแต่ละชั้นของใบหน้าที่แยกชั้นให้เหมือนชั้นผิวบนภูเขานั้น ใช้เพียงสีดำ เขียวตุ่น และแดงเลือด สีดำแสดงถึงความมืดหม่น สีแดงเราตั้งใจใช้สีเดียวกับเลือด เพราะภายในเรื่องนั้นมีการพูดถึงความรุนแรง การทำร้ายไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจก็ตาม เลือดจึงแสดงออกถึงความรุนแรงนั้นเป็นอย่างดี สีเขียวนั้นเราต้องการให้เป็นสีที่ตัดกับสีแดง และต้องการให้แสดงถึงจิตใจที่เย็นชา ภาพลักษณ์ภายนอกที่คาฟคาแสดงออกมา ความด้านชาของชายที่เติบโตมาจากเด็กชายที่มีบาดแผลทางจิตใจ รูปเด็กชายคาฟคาที่ยืนอยู่บนใบหน้าของตัวเองในวัยผู้ใหญ่ เป็นลายเส้นโครงร่างที่ดูบาดเจ็บ เหนื่อยท้อ และบิดเบี้ยว ไม่ว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นนักกฏหมายหรือนักเขียนที่มีภายนอกอย่างไรก็ตาม ภายในของเขายังมีเด็กชายคนนี้อยู่เสมอ นอกจากนี้ทางทีมออกแบบได้ออกแบบฟินด์คำว่า จดหมายถึงพ่อ BRIEF AN DEN VATER ด้วยตัวเอง โดยเป็นลายเส้นแบบเดียวกับการเน้นปากกาหลายๆ ครั้ง เหมือนเด็กที่กำลังพยายามจะสร้างแบบตัวอักษรขึ้นมาเอง และมักจะเห็นลักษณะการใช้ลายเส้นย้ำๆ แบบนี้เวลาที่ให้เด็กวาดภาพ

เราสร้าง Concept ที่ได้จากการอ่านหนังสือทั้งเรื่องจบ โดยเรามีพื้นฐานความรู้เรื่องคาฟคามาจากการศึกษาวรรณกรรมมา หนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้ว่าเบื้องหลังผลงานเรื่องราวที่ซับซ้อน ประหลาด ของเขานั้นมีที่มาจากชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนโตนี้ เรานำสิ่งที่อ่านถอดรหัสออกมาเป็นภาพ เป็น Mood Tone ที่ต้องการสื่อให้ทีมบ.ก.รับรู้ว่าเรากำลังจะออกแบบปกเช่นไร คอนเซปของเรามีชื่อว่า "สิ่งที่อยู่ภายในของภายในอีกที"ขั้นตอนในการออกแบบปกเล่มนี้ ตั้งแต่ Concept และปกต่างๆ พร้อม Mood & Tone ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทางสำนักพิมพ์เลือก จนกระทั่งงานที่หน้าแท่นพิมพ์ เราได้รวบรวมมาเพื่อเป็นตัวอย่าง ขั้นตอน วิธีการทำงานของพวกเรา 

หนังสือจดหมายถึงพ่อ โดยฟรันซ์ คาฟคา ของสำนักพิมพ์ไลฟ์เฮาส์ เริ่มจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติต้นปี 2015 และยังคงจำหน่ายอยู่ งาน Editorial Design โดยเฉพาะหนังสือวรรณกรรม ถือว่าเป็นผลงานออกแบบสาธารณะ ที่ทุกคนสามารถสัมผัสและซื้อมาเป็นเจ้าของได้ อยากให้ได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองถึงทุก Texture บนกระดาษที่เราเลือก และภาพที่เราต้องการสื่อแทนความหมายของตัวอักษรภายในนั้น

Designed by Zlapdash Studio

Published by Lighthouse Publishing

Printed by ภาพพิมพ์

Drafting & Process

Share this Project !

More Portfolio

by Zlapdash Studio Co.,ltd view more