Get Taxi Showcase

Published / Produced Project

About Project

Mini Exhibition Design at TCDC

Project Detail

Client : TCDC (Thailand Creative and Design Center)
Project : Get Taxi Showcase
Catagory : Mini Exhibition
Curated and Project Owner : TCDC
Creative and Design Project : Zlapdash Studio
Production : DD Space / Ala Mode Sign and Production


หากใครได้ไปเยี่ยมชมห้อง MDIC ของ TCDC เจริญกรุง อาจจะได้เห็นนิทรรศการนี้ผ่านตากันมาบ้างรวมถึงได้มีส่วนร่วมในการหยอดเหรียญเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันที่เราได้นำเสนอ ส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชม ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ได้จนถึงเดือนกันยายน 2561 นี้

Get Taxi Showcase เป็นงาน Mini Exhibition ที่เราได้รับโจทย์จาก TCDC ให้นำเสนอผลจากโครงการ workshop ที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา ชื่อโครงการ "ออกแบบบริการแท็กซี่ไทย" ซึ่งต้องการให้เห็นถึงขั้นตอนในการทำงาน ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ และประชาชนหลากหลายอาชีพ และมีคนขับแท็กซี่ตัวจริงเข้าร่วมในการ workshop ด้วย นอกจากนี้ยังต้องการนำเสนอขั้นตอนในการ Research เก็บข้อมูลและแปลผลออกมาจนเกิดเป็น Application ต้นแบบ ชื่อ Get Taxi ด้วยการออกแบบนิทรรศการนี้ต้องคำนึงถึงการนำเสนอข้อมูลที่มีจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการออกแบบบริการแท็กซี่ให้ดีขึ้นด้วย ด้วยนิทรรศการสีเหลืองเขียวอันเป็นสีที่ทำให้นึกถึงแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการแซมสีที่เกี่ยวข้องกับแท็กซี่เช่น สีชมพู อีกด้วย

Share this Project !

More Portfolio

by Zlapdash studio view more