Zlapdash studio

About Me

ซแลพแดช สตูดิโอ เป็นสตูดิโอเพื่อสร้างงานออกแบบกราฟิก สื่อ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ดิจิตอล มีเดีย และโปรดัคชัน ทุกด้านที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เราเชื่อในการใช้ความคิด กระบวนการคิดค้น วิจัยและพัฒนาการออกแบบ เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นของเราเป็นมากกว่าภาพที่ตาเห็น เรามีความหลากหลายในด้านความรู้นอกเหนือจากการออกแบบและเราเชื่อว่าความรู้ในด้านต่างๆ เป็นส่วนประกอบในการสรรค์สร้างงานออกแบบในสไตล์ของเรา พวกเราใส่ใจทำทุกขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในงานออกแบบของทุกคนที่ไว้วางใจเรา ด้วยคำว่า "ซแลพแดช" ที่มีรากฐานมาจากความรวดเร็ว และเราบัญญัติคำว่าความละเอียดในการทำงานเข้าไปด้วย อยากรู้จักเรา พบกับผลงานของเราเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา http://zlapdash.com

Education

Srinakarinwirot University
MA
Innovation Design, Faculty of Fine ArtWork Experience

Zlapdash Studio

Thailand,Bangkok

Press

Address

, 88/185 17th floor, Fuse Sathorn-Taksin, Krungthonburi Rd., Banglampoolang Tel.02 1086438
Bangkok, Thailand

Social Media

@zlapdash