Zlapdash Studio Co.,ltd studio

About Me

ซแลพแดช สตูดิโอ เป็นสตูดิโอเพื่อสร้างงานออกแบบกราฟิก สื่อ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ดิจิตอล มีเดีย และโปรดัคชัน ทุกด้านที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เราเชื่อในการใช้ความคิด กระบวนการคิดค้น วิจัยและพัฒนาการออกแบบ เพื่อให้ผลงานทุกชิ้นของเราเป็นมากกว่าภาพที่ตาเห็น เรามีความหลากหลายในด้านความรู้นอกเหนือจากการออกแบบและเราเชื่อว่าความรู้ในด้านต่างๆ เป็นส่วนประกอบในการสรรค์สร้างงานออกแบบในสไตล์ของเรา พวกเราใส่ใจทำทุกขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในงานออกแบบของทุกคนที่ไว้วางใจเรา ด้วยคำว่า "ซแลพแดช" ที่มีรากฐานมาจากความรวดเร็ว และเราบัญญัติคำว่าความละเอียดในการทำงานเข้าไปด้วย อยากรู้จักเรา พบกับผลงานของเราเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา http://zlapdash.com

Education

Srinakharinwirot University
MFA
Innovation Design, Faculty of Fine Art

Pitchaya Nilrungratana and Nattinee Sangngam graduated Master Degree from Innovation Design in Faculty of Fine Art, Srinahkarinwirot University.

Work Experience

Zlapdash Studio

Thailand,Bangkok

Press

Address

, 88/185 17th floor, Fuse Sathorn-Taksin, Krungthonburi Rd., Banglampoolang Tel.02 1086438
Bangkok, Thailand

Social Media

@zlapdash