เย็บสมุด MT Bookbinding A6

About Project

NULL

Project Detail

เรียนเย็บสมุด แบบเบื้องต้น 

ลายเย็บแบบ 2 in 1

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน

คลาสนี้ ผู้เรียนสามารถตกแต่งหน้าปกได้เอง

ด้วย Masking tape , Stamp ปั๊มชื่อ

 

1,390 บาท

 

รวมอุปกรณ์พื้นฐาน

 

สถาณที่นัดเรียน (รอบไพรเวท) หอสิลป์กรุงเทพ บีทีเอส สนามกีฬา

ติดต่อสมัครเรียนทาง LINE ID  yephandicraft

 

 

http://www.tcdcconnect.com/upload/iblock/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==_Project_10290/20160614105500_mystory1.jpg">http://www.tcdcconnect.com/upload/iblock/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==_Project_10290/20160614105500_mystory1.jpg" style="height:640px; width:960px" />http://www.tcdcconnect.com/upload/iblock/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==_Project_10290/20160614105436_12189600_10205048181827476_2473770467116969883_n.jpg">http://www.tcdcconnect.com/upload/iblock/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==/Z3V1VXNlcl8xMTkxMg==_Project_10290/20160614105436_12189600_10205048181827476_2473770467116969883_n.jpg" style="height:640px; width:960px" />

Share this Project !

More Portfolio

by Yep Yep view more