YAKAWVAN Kir-Po-Dir - WALLET

Published / Produced Project | In Stock | www.yakawvan.com

About Project

กระเป๋าสตางค์มันนี่คลิบหนังแท้ผสมผ้าทอมือกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ บาง 0.6 cm

Project Detail

กระเป๋าสตางค์มันนี่คลิบทำจากหนังแท้เกรด Nappa ที่มีสัมผัสที่นุ่มแต่แข็งแรง ผสมผสานกับผ้าทอด้วยมือของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ แห่งหุบเขาแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้เวลาทอนานถึง 5 วันต่อหนึ่งผืน สร้างเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ของผ้าทอ เสริมสร้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัด

Kir-Po-Dir (เก๊อะเปาะเด่อะ) แปลว่า "กระเป๋าสตางค์" ในภาษากะเหรี่ยง โดยผู้คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเด็กสาวกะเหรี่ยงที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับญาติพี่น้องในหมู่บ้าน โดยพยายามเอาผ้าทอด้วยมือของชาวบ้านมาผสมผสานกับหนังแท้ และออกแบบดีไซน์กระเป๋าให้มีความเด่นในด้านของความบางของกระเป๋าสตางค์

ด้วยความบางเพียงแค่ 0.6 cm เท่านั้น โดยลดความหนาลงจากการใช้มันนี่คลิบที่ทำจากหนัง ซึ่งนอกจากจะทำให้การสัมผัสกระเป๋านั้นนิ่มแล้วไม่เหมือนการใช้มันนี่คลิบเหล็กที่เวลาใช้ไปนานๆ จะทำให้ปวดได้ แต่ยังช่วยทำให้ประสบการณ์ในการใช้งาน ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วย ไม่ต้องคอยเปิดปิดเหล็ก แต่ใช้การคลี่ธนบัตรแทน ทำให้เวลาจัดเก็บหรือหยิบธนบัตรเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ในกระเป๋าทีเล็กและบางนี้ สามารถจุบัตรได้สูงสุด 12 ใบ โดยมีช่องตัดเพื่อใส่บัตรได้ทั้งหมด 6 ช่อง และมันนี่คลิบหนังถูกออกแบบให้สามารถจุธนบัตรได้สูงถึง 20 ใบโดยที่ไม่อ้าจนเกินไป และเมื่อใส่ทั้งหมดนี้แล้ว มีความหนาเพียง 3 cm เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่ากระเป๋าหนังทั่วไปเกือบเท่าตัว

เรื่องราวของผ้าทอที่นำมาใช้ นอกจากจะเป็นผ้าทอที่ทอด้วยมือของชาวกะเหรี่ยงเองแล้วนั้น ยังมีความหมายอีกด้วย โดยลวดลายที่นำมาใช้นั้น มีความหมายว่า "สายน้ำ" หรือการเคลื่อนไหว ที่ต้องการสื่อให้ผู้ได้ถือนั้นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่หยุดหย่อน ดั่งสายน้ำที่ไหลต่อเนื่องเรื่อยๆ

YAKAWVAN Kir-Po-Dir - "Wallet" เป็นสินค้าแฟชั่นและงานออกแบบที่ต้องการผสมผสานความดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยงไว้ ไม่ให้สูญหายไป และความทันสมัยใหม่ ด้วยการผสมกับหนังแท้ สร้างเป็นแฟชั่นที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเสริมบุคลิคให้กับผู้ที่ได้ถืออยู่

 

 

Styling Reference

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by Theerapitchya view more