หัตถ์กรรมวิจิตรศิลป์

All

About Project

เป็นงานประยุกต์ของศิลป์โบราณให้เข้ากับงานร่วมสมัยโดยใช้นวัตถกรรมเข้ามาผสมผสานโดยการเปลี่ยนให้ใหม่ขึ้นเพื่อเป็นทางด้านการค้าเชิงพานิชทำให้ชุมชนเข็มแข้ง โดยการใช้วัสดุรีไซเคืล และรียูสมาใช้กับผลิตภัณฑ์

Project Detail

เช่นขั้นตอนการทำงานโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่เหลื่อจากการใช้งานมาเป็นโครงสร้าง ผืวก็จะใช้ปูนขาวมาผสมกับกาวกล่องกระดาษที่ทิ้งเปลือกไข่เปลื่อกหอย จะเป้นการลดต้นทุนได้มากจะทำให้ผืวแข่็งแรงและสวยงามสามารถส่งแข่งขันในเวที่การค้าระดับประเทศหรือต่างประเทศได้
Styling Reference

Additional Document

Category Tags
Handicraft
Styling Tags
culture art
Share this Project !