นีตช่า (Nietzsche)

Published / Produced Project | Custom Made | https://thusfurniture.com/products/nietzsche-2

About Project

โต๊ะนีตช่า (Nietzsche) ได้รับแรงบัลดาลใจมากจากงานเขียนของนักปรัชญาชาวเยอรมัน ฟรีคริค นีตช่า (Friedrich Nietzsche)

Project Detail

โต๊ะทำงานนีตช่า (Nietzsche) หนึ่งในสินค้าซีรีส์ ไฟโล (PHILO) เป็นโต๊ะที่สามรถพับเก็บเพื่อประหยัดพื้นที่และเป็นสิ่งของตกแต่งห้องและพื้นที่ กางออกหนึ่งข้างเพื่อใช้งานคนเดียวหรือเมื่อกางออกสองข้างเพืิ่อใช้งานได้ถึงสี่คน

ขนาด
*พับเก็บ W65 x L7 x H75 cm.
*กางออกเพียงข้างเดียว W65 x L73 x H75 cm.
*กางออกทั้งสองข้าง W65 x L153 x H75 cm.

 

 

 

Share this Project !

More Portfolio

by Gabriel view more