ข้าวทิพย์อรุณ

Published / Produced Project | http://www.jr-rsu.net/article/2047

About Project

เป็นข้าวที่ทำเองปลูกเองจากธรรมชาติ ไม่เจือปนสารเคมี เป็นข้าวดี มีจมูกข้าว

Project Detail

ข้าวทิพย์อรุณ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการนวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ที่มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรจากตำบลบ้านหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิต ข้าวทิพย์อรุณ ออกสู่ตลาด โครงการนี้ มหาวิทยาลัยนำคณาจารย์ที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถจากคณะต่างๆ เข้าไปพัฒนาความรู้เดิมที่เกษตรกรมีอยู่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยสร้างโรงเรือนและโรงสีข้าวต้นแบบ โดยที่เกษตรกรผู้ทำนาเป็นเจ้าของเองทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำในการกระจายสินค้าและจำหน่ายข้าวด้วย โดยด้านการออกแบบเน้นให้สะดุดตาสวยงามและดูไม่แก่ร่วมสมัยโดยใช้ ภาพ Illustration Logo นั้นได้ Concept มาจาก ดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีนั้นเอง

Styling Reference

Additional Document

More Portfolio

by Thitiwat Laovanich view more