เอนไซม์ดูโอ Duo Activity Enzyme

About Project

เอนอีซ : เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว

Project Detail


Category Tags
Product Design
Other Tags
polymer plastic
Share this Project !