ศิลปะการตกแต่งหมวก

About Project

ศิลปะการตกแต่งหมวก  ออกแบบสร้างสรรค์หมวกในแบบของตัวเอง

Project Detail

หน้าร้อนนี้หมวกเป็นของจำเป็นลำดับต้นๆ ที่ควรมีติดตัวไว้กันแสงแดดที่เจิดจ้าเหลือเกิน แต่ครั้นหมวกจะธรรมดาได้อย่างไร สำหรับผู้คนที่หัวใจรักงานศิลปะ และการออกแบบ เราต้องเสริมเติมแต่งให้เป็นตัวเราสวยงามตามแบบตัวเราเอง ใส่ไปที่ไหนก็ภูมิใจทั้งหน้าร้อนนี้แน่นอน
เราเชื่อว่า งานศิลปะและการสร้างสรรค์ไม่ควรหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง ควรถูกถ่ายทอดและต่อยอดทางความคิดให้เติบโตและพัฒนาต่อไป เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ที่ดี ให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลา SW Studio รวบรวมคิดค้น ศิลปะและงานออกแบบด้วยสองมือ เริ่มต้นด้วยรักความชอบ สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงในชีวิต ผลงานหลากหลายแขนง ทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้จุดประกายความเป็นศิลปินในตัวของทุกคนออกมา ให้ทุกคนทำได้เก่งได้ แค่ด้วยหัวใจที่รัก เมื่อเริ่มจากรักไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะทำมันได้ดีเสมอ  
.....กิจกรรมสร้างสรรค์การออกแบบและศิลปะ ส่งเสริมทักษะ ฝึกสมาธิและจินตนาการ 

Sweet no Sugars Studio (SW) no sugar


Category Tags
Workshop & Training
Share this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more