เพ้นท์กระเป๋า ออกแบบลวดลาย Workshops

About Project

Workshop เพ้นท์กระเป๋า ออกแบบลวดลาย สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

Project Detail

กิจกรรมนอกสถานที่ สร้างการเรียนรู้และจินตนาการ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

สามารถออกแบบให้เข้ากับตีมงานต่างๆ รวมถึงผสมผสานเทคนิคต่างๆ นอกจากงานเพ้นท์

 บรรยากาศจาก : "โครงการมหาสมุทร หัวหิน"  กับกิจกรรมในงานเปิดตัวโครงการ


Share this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more