เพ้นท์ผ้าพันคอ (Fabric Painting)

About Project

เพ้นท์ผ้า ออกแบบลวดลาย

Project Detail

Workshop เพ้นท์ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ

ออกแบบลวดลายด้วยสีเพ้นท์ผ้า ตามแบบของตัวเอง  ให้สีสันและลวดลายที่สวยงามโดยวิทยากรผู้สอนแนะนำ

พร้อมตัวอย่าง บนผลิตภัณฑ์ผ้าแบบต่างๆ

กิจกรรม :             

      1. เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เบื้องต้น การเพ้นท์

      2. ออกแบบลวดลายด้วยตนเองจากคำแนะนำขิงวิทยากร

      3. สร้างสรรค์ผืนผ้าตามที่ได้ออกแบบไว้

      4. เก็บรายละเอียดของลวดลาย

Share this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more