เพ้นท์และตกแต่งกรอบรูป

About Project

ตกแต่งกรอบรูป DIY Workshop

Project Detail

ออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการ

กิจกรรม :          

  1. เรียนรู้ลวดลายและการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น
  2. ออกแบบลวดลายกรอบรูปของตนเอง
  3. วาดลวดลายตามที่ได้ออกแบบไว้
  4. ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆShare this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more