เพ้นท์ กระถางต้นไม้ (Pot Painting)

About Project

เพ้นท์กระถางต้นไม้ Pot Painting

Project Detail

สร้างสรรค์กระถางต้นไม้ ในรูปแบบต่างๆ  ระยะเวลา 30-45 นาที

 กิจกรรม :         

  1. เรียนรู้งานกระถางและการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น
  2. ออกแบบลวดลายกระถางของตนเอง
  3. วาดลวยลายกระถางตามที่ได้ออกแบบไว้
  4. ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆShare this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more