ทอเล้นเส้นด้าย Workshop

About Project

ทอผ้าด้วยกี่เฟรม (Workshop)

Project Detail

WORKSHOP  Arts and Crafts Weaving :  “ทอ เล่น เส้น ด้าย”

By : Numalii’s 

 

Kinds of weaving applied in handicraft.

            การออกแบบลายผ้าด้วยกี่ทอมือ ในรูปแบบใหม่ๆ งานทอรูปทรงต่างๆ ที่มากกว่าการทอเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงฟรีฟรอม  ไม่ว่ารูปทรงอะไรคุณก็ทำได้  คุณสามารถสร้างผืนผ้าเองได้ง่ายๆ  ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบของคุณเอง เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้ผู้เรียนผู้ทอ ได้ใช้สมาธิ  สนุก และฝึกฝนจนสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย 

            ที่นี่เราเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนทอผ้าตามจินตนาการของตัวเอง ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจสร้างสรรค์  ในความแตกต่างทางบุคลิก ความชอบ จะทำให้เกิดผลงานที่สะท้อนถึงตัวตนเป็นภาพชัด จนเกิดเป็นรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกัน และน่าสนใจ

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน

 1. ทำความเข้าใจในกระบวนการทอพื้นฐานจากวิทยากร และเอกสารที่ทางเราจัดทำขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่าย
 2. ออกแบบลวดลาย รูปแบบ ตามจินตนาการของแต่ละคนลงบนกระดาษร่างแบบ พร้อมทั้งเลือกกี่ทอผ้าให้เข้ากับลวดลาย
 3. ออกแบบโทนสี ในลวดลายบนภาพร่างพร้อมทั้งพื้นผิวที่ต้องการคร่าวๆ
 4. ทำความเข้าใจคุณสมบัติของเส้นไหมเส้นผ้าเส้นด้าย แต่ละแบบ และเลือกให้เหมาะสม
 5. ทำความรู้จักวัสดุอื่นๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับผลงาน สร้างความน่าสนใจให้กับผลงานมากยิ่งขึ้น
 6. ทำความเข้าใจและเรียนรู้การขึ้นเส้นด้ายยืนในกี่เฟรมประเภทต่างๆ
 7. เรียนรู้การสอดเส้นด้ายพุ่งเพื่อทำให้เกิดภาพและลวดลายตามที่ต้องการ และเทคนิคต่างๆที่ทำให้เกิดพื้นผิวหลากหลาย
 8. เริ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงาน
 9. เรียนรู้การเก็บเส้นไหมเส้นได้และเส้นผ้า เพื่อให้ผลงานเรียบร้อย สมบูรณ์
 10. เรียนรู้การนำผืนผ้าออกจากกี่เฟรม
 11. ออกแบบผสมผสานกับผ้าและวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์
Share this Project !

More Portfolio

by NUTCHA view more