นวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตา

Published / Produced Project | Instock | https://www.facebook.com/theonceproject/

About Project

คิดค้นเทคนิคพิเศษที่ทำให้ผู้พิการเลือกสีและไซต์ได้ด้วยตนเอง

Project Detail

จากแรงบันดาลใจของเด็กคนหนึ่งสู่แบรนด์ .ONCE ที่มีคอนเซปที่ทรงคุณค่า Fashion For Shareing คือทุกการรับของเราเราจะนำไปให้เสมอ


ด้วยเทคนิคพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ให้เกิด อักษรเบลล์ ที่นูนออกมาจากตัวเสื้อซึ่ทำให้ผู้พิการสามารถสัมผัสอักษรเบลล์ที่อยู่หลังคอเสื้อที่บ่งบอกถึงสีและไซต์ ที่เป็นลิขสิทธิ์เดียวของ.ONCE


contact me
line : @theonce
facebook : https://www.facebook.com/theonceproject/
instragram : theon.ce

Styling Reference

Drafting & Process

Category Tags
Fashion
Styling Tags
minimal
Other Tags
textile
Share this Project !

More Portfolio

by once view more