กระเป๋าจากเศษผ้าเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตชุดว่ายน้ำ

About Project

การสร้างมูลค่าให้กับเศษผ้าเหลือใช้จากการตัดเย็บชุดว่ายน้ำในระบบอุตสาหกรรม  โดยนำเอาศักยภาพของเศษผ้า ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเนื้อผ้า ขนาด รูปทรง สีสัน และลวดลายที่โดดเด่น  มาผ่านกระบวนการทดลอง ออกแบบ ใช้เทคนิคทางด้านสิ่งทอ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณเศษวัสดุที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรม สามารถสร้างคุณค่าในงานออกแบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

Project DetailShare this Project !