ยู่ยี่ยิบยับ

Published / Produced Project | www.facebook.com/sukalya

About Project

ความยับที่สวยงามของวัสดุต่างๆ ประกอบกับแสงและเงาช่วยสร้างพื้นผิวและลวดลายที่สวยงาม

Project Detail

ความยับที่สวยงามของวัสดุต่างๆ ประกอบกับแสงและเงาช่วยสร้างพื้นผิวและลวดลายที่สวยงาม

Drafting & Process

Category Tags
Fashion Graphic Design
Share this Project !

More Portfolio

by sukalya view more