ห้างหุ้นส่วน ต.พัฒนะชัยโลหะกิจ & Stu.Dio Ke.Th

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/Stu.DioKe.Th/

About Project

นับจากเริ่มก่อตั้งโรงงานเมื่อปี 1979 โรงเหล็ก ต.พัฒนะชัยโลหะกิจ รับบริการตัด พับ และจำหน่ายเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณมาอย่างยาวนาน จนถึงตอนนี้ ทายาทรุ่นที่ 3 ได้นำความตั้งใจของอากง มาต่อยอดเป็นงานออกแบบ โดยอาศัยประสบการณ์เกี่ยวกับเหล็กที่สั่งสมมากว่า 40 ปีและความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานหลายชิ้นที่เราภูมิใจ ภายใต้ชื่อ stu.dio ke.th

Project Detail

Styling Reference

Additional Document

Share this Project !