ขันโตก (Kan-Tok)

Concept Project

About Project

ขันโตกร่วมสมัยที่ถูกลดทอนและปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้อยู่ร่วมกับบริบทที่พักอาศัยสมัยใหม่อย่างลงตัว

Project Detail
ใช้วัสดุสมัยใหม่ ร่วมกับการใช้สีโทนกลาง

แต่ยังคงกลิ่นอายของดั้งเดิมด้วย Top ไม้ และเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์Styling Reference

Category Tags
Furniture
Styling Tags
modern contemporary
Share this Project !

More Portfolio

by studiocraps view more