สำรับ

Concept Project

About Project

งานออกแบบชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ของเครื่องใช้พื้นถิ่นในประเทศไทย ผสมผสานเทคนิคการผลิต วัสดุ และการใช้สี เพื่อตอบรับกับการใช้งานและบริบทสมัยใหม่ แต่ยังคงกลิ่นอายของดั้งเดิม

Project Detail

Styling Reference

Additional Document

Share this Project !

More Portfolio

by studiocraps view more