ฉลองไม่ฉลาม

About Project

ร่วมวาดภาพกับ WIldAid ในแคมเปญ #ฉลองไม่ฉลาม

Project Detail

เพื่อรณรงค์ให้เลิกการบริโภคหูฉลาม เพราะมีอาหารอื่นๆมากมายที่สามารถทดแทนฉลามได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนครีบ ส่วนหาง แต่สิ่งที่ทดแทนไม่ได้คือ ชีวิตของฉลามที่ต้องสูญเสียไปจากความต้องการบริโภคหูฉลามที่ไม่จำเป็นของมนุษย์

Share this Project !

More Portfolio

by SISIDEA view more