หนึ่งอ่านล้านตื่น

Published / Produced Project

About Project

ออกแบบโปสการ์ดและสินค้าสำหรับโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่น โครงการเพื่อหารายได้ซื้อหนังสือให้ห้องสมุดในชนบท

Project Detail

ร่วมออกแบบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งและเสื้อยืด เพื่อจัดจำหน่ายและนำรายได้เข้าสู่โครงการ 1 อ่านล้านตื่น โดยทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการอ่านให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลน ให้ได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจผู้อ่าน เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวคิดในการออกแบบได้นำการ์ตูนหลักจาก "การเดินทางของหมูป่า" มาเป็นตัวแทนในการอ่าน 3 ช่วงวัย คือ พ่อช้างเป็นตัวแทนนักอ่านวัยผู้ใหญ่ พี่ซีลเป็นตัวแทนของนักอ่านคนรุ่นใหม่ และ น้องหมูป่าเป็นตัวแทนของนักอ่านรุ่นจิ๋ว ที่ได้มาทำกิจกรรมการอ่านร่วมกัน

ผลงานออกแบบโปสการ์ดร่วมกับศิลปินท่านอื่น (รูปแมวน้ำ)

ออกแบบกราฟฟิคสำหรับสินค้าที่จำหน่ายสำหรับโครงการ 1 อ่านล่านตื่น

 

Share this Project !

More Portfolio

by SISIDEA view more