+
Search ""
375 results
1 of 16
“จะเป็นแบรนด์สมุด อีก 1 แบรนด์ที่อยู่ในใจคุณ” วิสัยทัศน์ที่ฟังดูแล้วอ่อนน้อม ถ่อมตน ของ Kube Store ที่ไม่ได้ตั้งเป้าจะแข่งขันกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาด แต่ขอพื้นที่ในใจเล็กๆของผู้บริโภคเท่านั้น แบรนด์ Kube Store เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนจากเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยอิศรภรณ์ ศรีพุทธา (นาต) บัณฑิตจากคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รู้สึกว่าตัวเองถึงจุดอิ่มตัวกับการทำงานในแวดวงนิตยสาร และขอเริ่มต้นนับหนึ่งอีกครั้งกับการสานฝันในการทำธุรกิจจากทักษะงานช่างที่ชื่นชอบ
ข้าวของทุกอย่างรอบตัวเรา ล้วนแต่เกิดขึ้นและมีคุณค่าในตัวมันเอง หากเพียงเราใส่ใจในองค์ประกอบ และสร้างประสบการณ์กับสิ่งของเหล่านั้น คุณค่าจากสิ่งเล็กน้อย ย่อมเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน
แบรนด์ Pica Pen หรือ พิกา เพน ปากกาคอแร้งที่เนรมิตเสน่ห์แห่งศิลปะ Calligraphy ผสมผสานการสื่อความหมายจากการเขียนไปจนถึงการออกแบบ เพื่อให้ตรงโจทย์งานสร้างสรรค์สำหรับแขนงต่างๆ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ TCDC และ Taipei Cultural Foundation จัดงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน (Thailand-Taiwan SME Cooperation Seminar and Business Matching) ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจที่ทีมงานนำมาเสนอในครั้งนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานออกแบบภายใต้หัวข้อ “Attitude, Inspired by Nature” โดยนำวัสดุธรรมชาติ ทักษะงานช่างหัตถกรรมท้องถิ่น มาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อค้นหาแนวคิดด้านงานออกแบบที่ฉีกกรอบการทำงานไปจากเดิม สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้เป็นการจับคู่ระหว่างสตูดิโอออกแบบจากประเทศไทย และไต้หวัน การทำงานในครั้งนี้แบ่งแนวคิดทางการอออกแบบเป็น 2 ทีม ได้แก่ 1) Industrial Skin โดย Hybridise Design Studio X SATAWAT Design และ 2) The Blossoming Energy โดย C Jean Design X Slowstitch Studio