+
Search ""
498 results
1 of 21
การคัดสรรสิ่งดีๆ เสมือนการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนในครอบครัว ทำให้มาลาภิญญ์ ไม่ใช่แค่แบรนด์สินค้ากระจายกลิ่นหรืออโรมาทั่วๆไป แต่ยังหมายถึงความใส่ใจในวัตถุดิบจากธรรมชาติในทุกๆขั้นตอน
มารู้จัก 7 สตาร์ทอัพไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ หรือเรียกได้ว่ามี "นวัตกรรม" แทรกอยู่ในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งทุกแบรนด์ได้นำเสนอผลงานทางธุรกิจ และได้ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561” หรือ BKKDW 2018 ที่จัดโดย TCDC ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)