+
Search ""
846 results
1 of 36
อนาคตของวงการออกแบบแฟชั่น เรื่องของความยั่งยืนยังเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่เสมอ การสร้างเรื่องราวของแบรนด์อาจจะไม่สำคัญเท่าการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางในห่วงโซ่อุปทานทางแฟชั่น เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงของทุกกระบวนการในอุตสาหกรรมแฟชั่น วันนี้ TCDCCONNECT ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณกัญจิรา ส่งไพศาล (ซิ่ว) สาวสาย IT แต่หัวใจ ECO ผู้ก่อตั้งแบรนด์ TAKTAI
เริ่มต้นปี 2018 กันด้วย การตามติด 10 เทรนด์ที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่น ข้อมูลจากรายงาน The State of Fashion 2018 ของ BoF ร่วมกับ McKinsey & Company ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรายงานจากผลการรวบรวมการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ และงานวิจัยต่างๆ ในแวดวงธุรกิจแฟชั่น โดยคาดการณ์ถึง 10 เทรนด์หลักที่จะส่งผลต่อวงการธุรกิจแฟชั่นในปี 2018 ซึ่งใน 10 เทรนด์นี้ มีผลสัมพันธ์กับ 3 ปัจจัยหลัก นั่นคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของโลก การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และระบบธุรกิจแฟชั่น