สกาว (SKAO)

About Project

Project Thaistar packaging award 2013 and Asiastar packaging packaging award 2013

Project Detail

Project Thaistar packaging award 2013 and Asiastar packaging packaging award 2013
Honorable mention Price (Student)

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP ของจังหวัด ลำปาง 
สินค้า : ตะเกียงไม้มะม่วง
Concept ในการออกแบบ เน้น โครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อสามารถเป็นสินค้าส่งออกได้ อีกทั้ง Logoบนบรรจุภัณฑ์ สามารถนำเสนอความเป็นไทย และสามารถเป็นตัวส่งเสริมให้สินค้ามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
และ รูปภาพสื่อถึงสินค้าโดยตรง และ บรรยากาศความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

More Portfolio

by Sarnkamon view more