กุ่มทอง (OTOP ราชบุรี)

Published / Produced Project | All | published

About Project

บรรจุภัณฑ์ กล่องกะหรี่พัฟ แบรนด์กุ่มทอง (OTOP ราชบุรี)

Project Detail

Project ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องกะหรี่พัฟ แบรนด์กุ่มทอง (OTOP ราชบุรี)
การออกแบบให้มีรูปแบบทันสมัย สดใส สะดุดตา แตกต่างจาก บรรจุภัณฑ์เดิม
Concept ในการออกแบบทันสมัยโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต และใช้สีเหลืองส้ม ที่เป็นสีดึงดูดใจผู้บริโภคและ เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์อาหาร


Styling Reference

More Portfolio

by Sarnkamon view more