Second skin PAGE 5 - FOLDED PAPER

Published / Produced Project | In Stock | https://www.instagram.com/f_paperstyle/

About Project

put it on to be yourself, take it off to be yourself

Project Detail

we are made by the same, ready to be normal

เราจึงได้ออกแบบเสื้อผ้าที่มีความ Unisex ขึ้นมา เรียบง่าย สวมใส่ได้ทุกเพศวัย

แต่ความเรียบง่ายนี้ ก็สามารถสร้างความ Unique ให้กับผู้คนได้เช่นกัน
การสวมใส่เปลือกเช่นเสื้อผ้าของเรานั้น เหมือนกับการหยิบเปลือกไปสวมทับ เผื่อบ่งบอกความเป็นคุณ
การสไตลิ่ง วิถีการหยิบใส่ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกสิ่งอย่างล้วนบ่งบอกถึงวิธีการคิด
และการดำเนินชีวิตของแตะละคนแตกต่างกันออกไป

แบรนเราจึงชอบที่จะออกเเบเสื้อผ้าที่มีความ เรียบง่าย unisex minimal
และเฝ้าดูการที่เสื้อผ้าของพวกเราถูกนำไปออกแบบแตกแขนง ตามแต่บุคคลทั้งหลายจะหยิบจับมัน


IG : F_PAPERSTYLE
Vimeo : vimeo.com/foldedpaperstyle 
Facebook : FOLDED PAPER.

Styling Reference

Category Tags
Fashion
Styling Tags
minimal unisex
Other Tags
fashion clothing
Share this Project !