inc(re)ase

Published / Produced Project | published

About Project

จากภาพวาด สู่ชิ้นงาน

Project Detail
                     " inc(re)ase "
ในที่มากจาก   increase   ที่แปลว่า   เพิ่มขึ้น   ซึ่งเพิ่มขึ้นในที่นี้ หมายถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับภาพวาดของตัวเราเอง และที่ได้ออกมาเป็น inc(re)ase นั้น เพราะต้องการจะสื่อว่า ' in case ' ซึ่งเป็นชิ้นงานล่าสุดที่ตัวเราเองได้เพิ่มมูลค่าให้กับรูปวาดของเรา


ตัวอย่างงานภาพวาดบางส่วน

          เดิมทีรับวาดรูปมาหลายปี และที่ผ่านมาได้มีการคิดหาทางเพิ่มมูลค่าให้กับรูปวาดของตนเอง โดยตัวเราเองนั้นรู้สึกต้องการอยากให้รูปวาดของเราเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น โดยมีการนำไปทำเป็น sticker collection เพื่อนำไปแปะสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปะ case โทรศัพท์ แปะปกสมุด หรือแปะสิ่งอื่น ๆ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ แต่ตัวเรารู้สึกว่า ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับรูปวาดของเราได้อีก 
ตัวอย่างงาน sticker collection บางส่วน


        ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยนั้นมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการโทรสื่อสารกัน มีการสื่อสารติดต่อกันได้หลายช่องทางผ่าน social network สามารถเล่นเกมส์ เรียนรู้ หรือทำธุรกิจผ่านมือถือได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นมือถือจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราไม่สามารถขาดได้
          ตัวเราจึงได้แรงบันดาลใจมาจาก 2 สิ่ง คือ 1.การต้องการเพิ่มมูลค่ารูปวาดของเรา 2.พฤติกรรมและความต้องการในสังคมปัจจุบัน เราจึงเลือกที่จะออกแบบลาย case โทรศัพท์ที่มีชิ้นเดียวในโลก โดยการที่ให้ลูกค้า ส่งรูปต้นแบบมาให้เราวาด และออกแบบลง case อย่างสวยงาม

• รายละเอียด case •
1. วัสดุอย่างดี
2. เป็น case เนื้อแข็ง
3. ผิวสัมผัสเป็นแบบด้าน
4. เป็น case แบบเปิดหัว-ท้าย
5. สกรีนชัด 98%
6. สีสด ชัดเจน
7. ไม่หลุดลอก


ตัวอย่างงาน case limitd บางส่วน

          ซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่างานของเราแล้ว case ชิ้นเดียวในโลกชิ้นนี้ยังมีประโยชน์อีกด้วย เพราะหากทำโทรศัพท์หล่นหายที่ไหน การตามหาจะง่ายขึ้นไปอีก 1 เท่าตัว เนื่องจากมีใบหน้าที่เป็นรูปวาดของเจ้าของติดอยู่ (ที่สำคัญ ต้องเจอพลเมืองดี )


----------------------------------- ภาพ review จากลูกค้า ------------------------------------


         การเพิ่มมูลค่าครั้งนี้ ได้พัฒนาจากรูปวาดธรรมดา มาเป็นสติ๊กเกอร์ ( ไม่มีความทนทาน แต่สามารถใช้แปะได้กับทุกสิ่ง ) และสุดท้ายมาเป็น case โทรศัพท์ ( มีความทนทานมากขึ้น )

 ติดตามได้ที่ IG :: punupunnnnnnn , IG :: case.bittersweet


 

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by Sopida Saeheng view more