ยักษียักษา

Published / Produced Project | All | https://youtu.be/ECKUM1T0nFM

About Project

ยักษียักษา งานฝีมือสร้างสังคมและสุขภาพ

Project Detail


ศาสตร์แห่งเครื่องหอมชั้นสูง “น้ำปรุง” สู่การสกัดความหอมจากดอกไม้สด ตามแบบวิถีโบราณ ผ่านกรรมวิธีที่พิถีพิถันจนได้กลิ่นหอมจากธรรมชาติ ประสานกับเอกลักษณ์อันงดงามแห่งงานศิลป์ไทย จนกลายมาเป็นที่สุดแห่งผลงานที่เราภาคภูมิใจ

ผลผลิตจากมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น สู่ความประณีตศิลป์แห่งเครื่องหอมไทย “ยักษียักษา"

ดอกไม้ "ฟาร์มสุข"
ดอกไม้หอมพันธุ์ต่างๆที่ได้รับการปลูกจาก"ฟาร์มสุข" ซึ่งปลูกโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลต้นไม้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยผลผลิตที่ได้ทางยักษียักษาได้รับซื้อไว้โดยทั้งหมด เพราะเราเชื่อว่า "ดอกไม้ก็เหมือนกับคน คืองามจากภายใน ใช่งามแค่ภาพนอก" และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างรอยยิ้ม และความสุขแก่ครอบครัว ที่เป็นรากแก้วของสังคม

"ยักษ์จากคนใจยักษ์"
ยักษ์ของยักษียักษานั้น เป็นยักษ์ที่ใจดี มีเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอๆ โดยผลงานการปั้นของช่างฝีมือคนรุ่นใหม่จากสถาบันเพาะช่าง โดย นายวรัชรพงษ์ แหล่ทองคำ ที่สร้างสรรผลงานได้อย่างมีจิตวิญญาณและสมบูรณ์แบบ


"ความไม่สมบูรณ์ในความสมบูรณ์"
ยักษ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆนั้นหล่อโดยกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการเดิน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ขาดโอกาสและขาดรายได้ แต่พวกเขายังมีศักยภาพในด้านอื่นๆอีกมากมาย ทางยักษียักษาจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเส้นทางของรายได้ เพื่อเชิดชูและสร้างคุณภาพที่ดีของสังคมต่อไป

กลิ่นที่มี"ภาพ"
กลิ่นของยักษียักษานั่น มีความพิเศษ คือเป็นกลิ่นที่มีเรื่องราว เรื่องเล่าในแต่ละกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ยังคงมีความสอดคล้องกัน โดยเล่าเรื่องผ่านบทกลอน วรรณกรรมเป็นตอนๆ เพื่อให้เกิดขึ้นเป็น"สุนทรีนิเวศ"อย่างแท้จริง

Additional Document

Category Tags
Branding
Share this Project !