“ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม TCDC Social Club Season 5”

Published / Produced Project | www.thecommonspattaya.com.

About Project

W/COMMON Exclusive Workout Studio

Project Detail

สตูดิโอออกกกำลัง ออกแบบผสมผสาน ความทันสมัย รูปแบบใหม่ ใจกลางเมืองพัทยา
ที่เน้นคลาสเต้น และคลาสออกกำลังกายที่สนุกสนาน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ...
ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงวิถีชีวิต และพฤติกรรมคนเมือง ที่ต้องการสงบ สะดวกสบาย และความสวยงาม

Additional Document

Share this Project !