Client Projectผลงานที่ถูกนำไปสร้างหรือผลิตโดยผู้ว่าจ้าง View All

Personal Projectผลงานแนวความคิดของนักออกแบบเอง View All

How It is Made ผลงานที่เล่าถึงเบื้องหลังและเทคนิคการทำงาน

กว่าจะมาเป็น...

TAK HANDCRAFT
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทำมือออกแบบโดยใช้แนวความคิดจากสรีระของร่างกาย