Client Projectผลงานที่ถูกนำไปสร้างหรือผลิตโดยผู้ว่าจ้าง View All

How It is Made ผลงานที่เล่าถึงเบื้องหลังและเทคนิคการทำงาน

กว่าจะมาเป็น...

Simply Clutch Bag
นำสิ่งรอบตัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ และเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาผสมในงานออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว