DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น DEBUT Wall ครั้งที่ 7 feat. Thai AIM จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2559 เป็นความร่วมมือระหว่าง TCDC CONNECT กับโครงการ Thai AIM โดย OSMEP ที่มุ่งเน้นสนับสนุน SMEs ไทยให้ไปสู่ตลาดโลก โดย 15 ผู้แสดงผลงานเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Thai AIM งาน DEBUT Talk ครั้งที่ 7 feat. Thai AIM จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ในเวลา 18:00-20:00 ที่ TCDC เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสมัครแสดงผลงานผ่าน DEBUT ครั้งต่อไป สามารถส่งผลงานของคุณเข้าร่วมได้ที่ info@tcdcconect.com ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2559 (DEBUT ครั้งที่ 8 จะแสดงผลงานตั้งแต่ 24 พฤษภาคม -21 สิงหาคม 2559)
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น DEBUT Wall ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานของคุณเข้าร่วมได้ที่ info@tcdcconect.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 16 ราย
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น DEBUT Wall ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานของคุณเข้าร่วมได้ที่ info@tcdcconect.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 13 ราย
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น DEBUT Wall ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานของคุณเข้าร่วมได้ที่ info@tcdcconect.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 14 ราย