TigerLily Communication

Thailand


D LUCK Cinematic Theatre Signage

LEVITATION   x   POE แนวคิดด้าน architect โดยรวมของโรงละครแห่งนี้คือ “Levitating Theatre” ซึ่งถือเป็นส่ิงใหม่ในเมืองไทย ที่ ให้ความรู้สึกเหนือระดับ premium และกลายเป็น landmark ที่สำคัญแห่งใหม่ในทวีปเอเชีย เราจึงหยิบยกแนวคิดข้างต้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ และนำสัญลักษณ์ที่ใกล้ตัวคนไทย และยังไม่เป็นที่ รู้จักมากนักต่อชาวต่างชาติมาใช้ นั่นก็คือใบโพธิ์ ( Bodhi tree) ใบจากต้นไม้ที่เจริญงอกงามในประเทศที่เต็ม ไปด้วยอารยธรรม และนับถือในพระพุทธศาสนา มาใช้ร่วมในงานออกแบบ shape ขอบใบโพธิ์ มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาต่อยอด และปรับให้ได้รูปแบบที่เป็น unity โดยเราปรับลดใน ส่วนของ detail ให้เหลือแต่เพียง shape แบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่สามารถไปด้วยกันได้กับ interior design

View All Portfolio

TigerLily Communication

Education

Work Experience

Press

Address

11/24 soi Soonvijai-Premrutai, New Phetchburi Rd., Bangkapi, Hueykwnag
Bangkok , Thailand