แหวนเงินลายตาไม้ จากเทคนิค โมกุเม่ กาเน่

About Project

แหวนเงินทรงปลอกมีดลายตาไม้ จากเทคนิค โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane)

Project Detail

แหวนเงินทรงปลอกมีดลายตาไม้ จากเทคนิค โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane)

เป็นแหวนที่เป็นทรงยอดนิยมของการผลิตเครื่องประดับที่มีลวดลาย เนื่องจากมีพื้นที่โชว์ให้เห็นลวดลายที่ชัดเจน  และเป็นรูปทรงที่สวมใส่ง่าย  ใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

ในประเทศตะวันตก  แหวนทรงนี้จะใช้ในการทำเป็นแหวนหมั้น หรือแหวนแต่งงาน ซึ่งเป็นที่นิยมมมาก ดังจะเห็นแหวนโมกุเม่ กาเน่ ส่วนใหญ่ในตลาดต่างประเทศเป็นทรงนี้

แหวนลาย Harmonic จากเงินและทองแดง


แหวนโมกุเม่่ กาเน่จาก เงินและทองแดง ประดับเพชรแท้แหวนโมกุเม่ กาเน่ จากเงิน และทองแดง ลาย Linear


แหวน โมกุเม่ กาเน่ จากเงินและทองแดง ลาย Twist vane

Styling Reference

Styling Tags
modern classic
Other Tags
handmade nature
Share this Project !

More Portfolio

by PONK SMiTHi view more