เล่อ ข้าวขาหมูทรงเครื่อง

Published / Produced Project | published

About Project

งานออกแบบโลโก้ร้านอาหาร "เล่อ" ข้าวขาหมูทรงเครื่อง โดยใช้ภาษาไทยในรูปแบบอักษรจีนประยุกต์ รวมกับสัญลักษณ์หมู เพื่อสื่อถึงสินค้าบริการ และความเป็นมาของร้าน

Project DetailShare this Project !

More Portfolio

by PAYAK view more