Cherry Pick Skincare

Published / Produced Project | http://www.cherryskin.co.th/

About Project

ออกแบบ Logo / Packaging / Label / Ad แบรนด์ Skincare คุณภาพ Cherry Pick โดยวาง Concept เป็นแบรนด์ที่มีความเซ็กซี่ ขี้เล่น ที่สุขภาพผิวดี ผ่านไอเดียของการใช้ก้านเชอรี่ที่ถูกผูกด้วยลิ้น และให้รูปทรงโดยรวมยังคงลักษณะของเชอรี่ไว้ เพื่อให้คนจดจำชื่อแบรนด์ได้ง่าย

Project Detail


Styling Reference

More Portfolio

by PAYAK view more