Sunday Long Zipper Wallet

Published / Produced Project | In Stock | https://web.facebook.com/PARIINStudio/

About Project

แปรรูปผ้าไหม ให้กลายเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย

Project Detail

         จากไหมที่ผ่านขั้นตอนหลายๆกรรมวิธีจนเป็นผ้า 1 ผืน แต่เข้าถึงยากใช้สอยได้ไม่กี่แบบ เราจึงคิดว่าต้องแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่จับต้องง่ายขึ้น ใช้ได้หลากหลายมากขึ้น เราจึงเลือกเป็นกระเป๋าสตางค์เพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่เกินไปในการถือ จับต้องง่าย และเกือบทุกคนที่ต้องใช้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มดีไซน์การแปรรูปผ้าไหมขึ้นมาใหม่ 

        โดยทั่วๆไป เราจะเห็นว่ากระเป๋าสตางค์ส่วนใหญ่จะเป็นหนัง เราจึงเกิดไอเดียว่า ถ้าเรานำวัสดุหนังมาใช้ร่วมกับผ้าไหม ตัวผ้าไหมน่าจะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้น 

       กระเป๋าสตางค์เซตนี้ ใช้ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติจากฝาง โดยจัดลวดลายให้มีความทันสมัย แต่ยังคงความหรูหราไว้

         เซตนี้เป็นผ้าไหมที่ทอประยุกต์ลวดลายให้มีความทันสมัย เพิ่มลวดลายกราฟฟิกเข้าไป 

Styling Reference

Share this Project !

More Portfolio

by Parichat view more