Paper Crown Workshop

About Project

Paper Crown Workshop

Project Detail

 เวิคชอปมงกุฎกระดาษ เป็นงานสร้างสรรค์ที่เด็กๆ ชื่นชอบ งานกระดาษที่ตัดออกมาได้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ตกแต่งเป็นมงกุฎสวมใส่สวยงาม โดยมีพี่ๆทีมงานคอยดูแลและลงมือสร้างผลงานกับน้องๆอย่างใกล้ชิด

รูปแบบผลงานกระดาษ สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปงานต่างๆ

**ราคาการจัดกิจกรรม Workshop : ตามงบประมาณและตามตกลงแล้วแต่รูปแบบและจำนวนชิ้นงานค่ะ 

 

Share this Project !

More Portfolio

by Papi Papercraft view more