พวงมโหตร

About Project

พวงมโหตร Thai Paper Cutting

Project Detail

การตัดกระดาษตกแต่งด้วยพวงมโตร ที่มีฝีมือการตัดอย่างประณีต โดยมีลวดลายที่สืบทอดกันมาในชุมชนมอญ ลาดกระบัง นั้นได้รับการประยุกต์และพัฒนาให้เกิดความน่าสนใจในรูปทรงและสีสันให้เข้ากับการตกแต่งบ้านในชีวิตประจำวัน


 

Share this Project !

More Portfolio

by Papi Papercraft view more