Backdrop : Garden of Eden

About Project

Backdrop : Garden of Eden ฉากดอกไม้กระดาษ ( Garden of Eden )สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ งานแต่งงานในสวนเป็นงานที่คู่บ่าวสาวหลายคนหลงใหล ความ ทรงจำกับงานแต่งงานแบบกลางแจ้ง กับธรรมชาติอันร่มรื่น ด้วยฉากดอกไม้กระดาษ อุโมค์เวที และซุ้มgallery รูปบ่าวสาว เป็นการตกแต่งที่ลงตัว เพื่อให้วันสำคัญของคุณเป็นวันที่แสนพิเศษ

Project Detail

Garden of Eden

                                                                                 contact us :http://www.facebook.com/lovepaperstory 

 

More Portfolio

by paper story view more