backdrop: flamingo feather

About Project

backdrop: flamingo feather ฉากดอกไม้กระดาษ (flamingo feather ) สีธีมที่ใช้คือ สีชมพูบานเย็นไล่สี และขาว ประกอบดอกกุหลาบเเละเสริมดอกไม้นานาชนิด พร้อมด้วยโลโก้ฉลุสีทอง เป็นชื่อตัวย่อบ่าวสาว ทั้งสองด้านถูกประดับด้วยเสาโรมัน ตกแต่งด้วยดอกไม้กระดาษเข้าสีกับธีมตัวฉาก

Project Detail

 Flamingo Feather

click : https://www.facebook.com/lovepaperstory

 

 

 

 

 

 

 

Share this Project !

More Portfolio

by paper story view more