"คิดถึงพ่อ"

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/agapaedesign/photos/a.1661464304165747.1073741830.1660736990905145/1678711159107728/?type=3&theater

About Project

เป็นภาพที่แสดงถึงความจงรักภักดีของคนไทย ที่ร่วมกันไปส่งในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

Project Detail

เป็นภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทำดี..เพื่อพ่อหลวงของพวกเร

โครงการ Drawing & Sharing 
“ปันน้ำใจ...ให้น้องแก้มแดง

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87" data-ft="{"tn":"*N","type":104}">#ปันน้ำใจให้น้องแก้มแดง 
https://www.facebook.com/hashtag/drawingandsharing" data-ft="{"tn":"*N","type":104}">#DrawingAndSharing

แล้วนำไปทำ Postcard ไปแจกในงาน Good Market
เพื่อรับเงินบริจาค ไปให้เด็กดอยโอกาสที่ภาคเหนือ

Styling Reference

Category Tags
Cartooning
Styling Tags
Cartoon
Other Tags
illustrator cartoon
Share this Project !

More Portfolio

by Kittanate Rittipornpasit view more