"ก้าวคนละก้าว"

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/agapaedesign/photos/a.1661464304165747.1073741830.1660736990905145/1697590243886486/?type=3&theater

About Project

เป็นภาพที่แสดงถึง ไฟในการทำความดีของคนเรา สามารถส่งต่อถึงกันได้ เห็นได้อย่างชัดเจน จากการวิ่ง ก้าวคนละก้าวของพี่ตูน

Project Detail

“Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the single candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.”
- Buddha

https://www.facebook.com/hashtag/agapae" data-ft="{"tn":"*N","type":104}">#agapae
https://www.facebook.com/hashtag/bodyslam" data-ft="{"tn":"*N","type":104}">#bodyslam
https://www.facebook.com/hashtag/artiwara" data-ft="{"tn":"*N","type":104}">#artiwara
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7" data-ft="{"tn":"*N","type":104}">#ก้าวคนละก้าว

Styling Reference

Category Tags
Cartooning
Styling Tags
cartton
Other Tags
cartoon illustrator
Share this Project !

More Portfolio

by Kittanate Rittipornpasit view more