อยากทำให้พ่อภูมิใจ

Published / Produced Project | https://www.facebook.com/agapaedesign/photos/a.1661464304165747.1073741830.1660736990905145/1666030907042420/?type=3&theater

About Project

เป็นภาพที่แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนไทยทุกคน ทำเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภูมิใจ

Project Detail

เป็นภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม 

drawforking (วาดเพื่อพ่อ)

เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสือภาพฉบับพิเศษนำไปจัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติ
และนำไปจัดนิทรรศการต่อ ที่ชั้น ๑ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐


อยากทำให้พ่อภูมิใจ

Styling Reference

Category Tags
Cartooning
Styling Tags
cartoon
Other Tags
illustrator cartoon
Share this Project !

More Portfolio

by Kittanate Rittipornpasit view more