ราชาลูกทุ่งหมอลำ

About Project

สมุดทำมือสันผ้าพิมลาย อุปกรและเทคนิคพิมโดย PINN CREATIVE SPACE

Project Detail

CONTENT

ราชาลูกทุ่งหมอลำ

CONCEPT

โปรเจกร่วมทำงานกับ PINN CREATIVE SPACE เชียงใหม่ สมุดทำมือสันผ้าใบพิมลายจากคาแรคเตอร์ของราชาลูกทุ่งหมอลำไทย พรศักดิ์ ส่องแสง, ดาว บ้านดอน และ สายัน สัญญา (เครดิตภาพ: PINN CREATIVE SPACE)Category Tags
Graphic Design Handicraft
Other Tags
book design typography
Share this Project !

More Portfolio

by Octopus Grafik view more