Nutsinee Hongtong

Product Design & Industrial Design
Thailand


2

Article Created by Nutsinee Hongtong

ความในใจจาก ‘แจมเมอร์’ คนหนึ่งถึงกิจกรรม Bangkok Public Service Jam 2016
Jube คือ นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจับตั๊กแตนมาบริโภค โดยทีมผู้ออกแบบ BioX Jube มุ่งหวังจะช่วยบรรเทาปัญหาโภชนาการของผู้คนอันเนื่องมาจากการได้รับค่าอาหารในปริมาณที่น้อยเกินไป (โดยเฉพาะพวกโปรตีน) ได้แ